30 06, 2015

انواع حواله های S.W.I.F.T

By | 2019-06-22T08:08:39-01:00 ژوئن 30th, 2015|News|

انواع حواله های S.W.I.F.T حوالجات ارزی عمده فعالیت‌ صرافی‌های بانکی و صرافی‌های بزرگ بخش خصوصی به صدور حوالجات ارزی اختصاص می‌یابد . این صرافی افتخار دارد که انواع حواله های (S.W.I.F.T) را با سرعت، قابلیت، [...]

15 06, 2015

حواله دلار به آمریکا

By | 2019-06-22T19:37:12-01:00 ژوئن 15th, 2015|News|

نحوه حواله دلار به آمریکا به چه صورت میباشد ؟ حواله دلار به آمریکا از طریق قانونی فقط از راه انحصار وراثت ، فروش ملک ، هدیه و مجوز [...]