نحوه حواله دلار به آمریکا به چه صورت میباشد ؟

حواله دلار به آمریکا از طریق قانونی فقط از راه انحصار وراثت ، فروش ملک ، هدیه و مجوز اوفک انجام میشود که در این خصوص تهیه و تحویل مدارک رسمی و قانونی به گروه صرافی مدرن الزامی میباشد

By | 2019-06-22T19:37:12+00:00 ژوئن 15th, 2015|News|